Huisregels Kinderopvang Het Toverbloempje Peuteropvang

 1. Brengen en halen

In verband met de rust en structuur van de groep hanteren wij vaste breng- en ophaaltijden. Deze zijn:

Brengen: 08:15
Ophalen: 12:30

Kinderopvang het Toverbloempje is week 52 van december niet geopend.

Ophaalbevoegdheid

Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf uw kind te komen halen, dient dit vooraf mondeling of schriftelijk aan de pedagogisch medewerker te worden gemeld.

Bent u wat later met brengen/ophalen? Laat dit dan even telefonisch weten vanwege ons leidster-kind ratio.

 1. Ouderportaal

U kunt zich aanmelden via de app KidsKonnect voor ouders. De app kunt u downloaden via de Appstore of Google play op uw smartphone. De gegevens waarmee u kunt inloggen ontvangt u van ons per mail 6 weken voor de opvang start.

Via dit softwareprogramma kunt u ons alles doorgeven wat betrekking heeft tot extra opvang aanvragen en verlofaanvragen. Is uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan krijgt u dit ten aller tijden per mail te weten.

 1. Overeenkomstregels – uitleg service-uren en uitleg budgetfactuur

Deze informatie kunt u op de volgende plekken vinden afhankelijk van het soort pakket u wenst af te nemen:

 1. Wat wordt ervanuit thuis uit meegebracht?

Tuitbekers en rietjes bekers (voorzien van naam) worden door ouders zelf meegeven en kunnen bij het Toverbloempje blijven staan. Een open beker hebben we bij het Toverbloempje. Graag altijd reserve kleding meegeven in een tas voorzien van naam.

 1. Bereikbaarheid

In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk dat u telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind bij Kinderopvang “Het Toverbloempje” is. U dient daarom door te geven op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

 1. Kleding

Trek uw kind gemakkelijke kleding aan waarin ze zich vrij kunnen bewegen en lekker in kunnen spelen. Let wel op: kinderen kunnen wel eens vies worden door eten, drinken, buiten spelen en knutselen. Houd hier rekening mee!

 1. Groepssamenstelling Etten-Leur:

We hebben in totaal 4 groepen. De babygroep (0-2 jaar) biedt plaats voor 15 kinderen per dag, de peutergroep (2-4 jaar) voor 16 kinderen per dag, de verticale groep (0-4 jaar) ook voor 16 kinderen per dag en de buitenschoolse opvang (4-12 jaar), gevestigd op Van Bergenplein 15, biedt plaats voor 36 kinderen per dag. (Als de verticale groep en de BSO zijn samengevoegd, op locatie aan de Lage Vaartkant 152 dan is er plaats voor 16 kinderen in totaal).

Zundert:
Het kinderdagverblijf biedt plaats voor 16 kinderen van 0-4 jaar, de peutergroep biedt opvang voor 15 kinderen van 2-4 jaar, de peuteropvang tot 14:30u biedt 16 plaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tussen 14:30u en 15:15u komt de BSO op locatie. Dit houdt in dat de peuteropvang/BSO een combigroep wordt van 0 tot 12 jaar. Wel worden de groepen gesplitst naar leeftijd. In de eerste twee units worden de kinderen van 4 – 7 jaar opgevangen (in het totaal 14 kinderen). In de derde unit spelen de 0 tot 4 jarige en de 7-12 jarige. Hier worden er 10 kinderen opgevangen. We werken dan met een opendeuren beleid zodat de kinderen bij behoefte samen kunnen spelen.

De peuteropvang/BSO wordt om 14:30u voornamelijk gebruikt als BSO-ruimte en de BSO plaatsen die niet benut worden door een BSO-kind worden benut door een peuteropvang kind. Wanneer er geen peuteropvang kinderen (0 tot 4 jaar) aanwezig zijn bestaat de groep uit 24 BSO-kinderen.

 1. Verjaardagen

Het is mogelijk om de verjaardag van uw kind op het Toverbloempje te vieren. Graag van tevoren doorgeven op welke dag dit gevierd wordt zodat we hier rekening mee kunnen houden en wij door kunnen geven hoeveel kinderen er aanwezig zijn bij eventuele traktaties. Het feestje wordt zonder ouders gevierd maar wij sturen u altijd een foto zodat u mee kunt genieten. Wij adviseren gezonde traktaties. Minder gezonde traktaties geven we aan de kinderen mee naar huis.

 1. Ziekte

Mocht een kind zich niet lekker voelen waardoor het niet mee kan draaien op de groep en een hele dag veel één op één aandacht zou moeten hebben dan zijn wij genoodzaakt dit te zien als ziekte. Een ziek kind heeft extra zorg en aandacht nodig, die wij op dat moment niet kunnen bieden. Als uw kind tijdens kinderopvanguren ziek wordt nemen wij contact met u op om te overleggen over de juiste zorg.

Medicijnen worden binnen Kinderopvang “Het Toverbloempje” alleen toegediend in overleg met de pedagogisch medewerkers. U dient hiervoor een overeenkomst Toediening Geneesmiddelen in te vullen en ondertekenen. Dit formulier kan u vinden in Rosa onder het kopje invulformulieren. De medicatie dient meegenomen te worden in de originele verpakking inclusief bijsluiter.

Afmelden
Bij ziekte van uw zoon/dochter dient u dit uiterlijk vóór 08.00 uur bij ons te melden door de dag via de agenda in het ouderportaal af te melden, met daarbij een opmerking dat het om ziekte gaat. Indien er geen opmerking bij staat, wordt dit gezien als een te late afmelding en vervalt het recht op deze service-uren.

Indien de ziekte vóór 08.00 uur is gemeld, inclusief de ingevulde toelichting, ontvangt u service-uren. Deze service-uren zijn geldig tot één maand na het ziekmelden.

 1. Achterwacht

Als er sprake is van een noodgeval hebben wij een achterwacht. Wij kunnen onze achterwacht ten allertijden oproepen.

 1. Mentor

Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen. Wie de mentor van uw zoon/dochter is krijgt u te horen tijdens het intakegesprek. De mentor maakt een schriftelijke observatie rond iedere verjaardag van uw kind via het kind volgsysteem KIJK!. Het verslag bestaat uit gegevens over de ontwikkeling van uw kind, weergegeven in gekleurde balkjes. De balkjes geen aan waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling, vergeleken met de gemiddelde ontwikkeling passend bij de desbetreffende leeftijd.

Naast deze weergave in de balkjes zal er ook een toelichting staan bij ieder onderdeel. Er is altijd een 10 minuten gesprek met de mentor mogelijk n.a.v. de observatie. Indien u dit wenst geven wij ook een ‘warme’ overdracht richting de toekomstige basisschool.

 1. Oudercommissie

Iedere locatie van het Toverbloempje heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door de ouders van de kinderen die bij het Toverbloempje worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is, om in samenwerking met het Toverbloempje de kwaliteit van de opvang te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

De oudercommissie kan hierin een rol spelen in de communicatie met ouders en de kinderopvang. Voelt u zich vrij om de oudercommissie te benaderen. De oudercommissie is per mail bereikbaar op het volgende mailadres:

 1. Stamgroepen

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. Voor de BSO wordt het een ‘basisgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stam/basisgroep van het kind plaatsvinden.

Bij het maken van de planning kijken we naar de behoeftes van uw kind. Het kan dus zo zijn dat uw zoon/dochter op een andere groep wordt geplaatst (indien hier toestemming voor is gegeven). Bij minder drukke dagen is het mogelijk dat de groepen worden samengevoegd.

 1. Stagiaires

Op onze locaties werken we met stagiaires van verschillende opleidingen die met het werkveld te maken hebben. Zij zijn onze toekomstige collega’s en wij bieden hen graag een stage plek aan zodat we investeren in de toekomst. Voor ons stagiaire beleid houden wij ons aan de volgende kaders: maximaal 1 stagiaire per dag op de groep, stagiaires staan op vaste dagen op dezelfde groep.

 1. 3 uurs regeling

In de kinderopvang mag je met pauzes, begin- en einde van de dag afwijken van de leidster-kind ratio. Wat precies de tijden zijn is terug te vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

 1. Opleidingseisen pedagogisch medewerksters

Onze pedagogisch medewerksters zijn allemaal opgeleid om werkzaam te kunnen zijn in de kinderopvang. Ook is er op iedere locatie een pedagogisch coach aanwezig die de pedagogisch medewerkers coacht in de dagelijkse werkzaamheden.

 1. Kwaliteitsinspectie

Volgens de richtlijnen van de Wet Kinderopvang wordt kinderopvang Het Toverbloempje geïnspecteerd door de GGD. Het rapport wordt gepubliceerd op de website van Het Toverbloempje. (www.hettoverbloempje.nl)

 1. Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang Het Toverbloempje heeft een beleidsplan die in te lezen is op de locatie. Wij vinden het belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van ons beleid. Een groot deel daarvan kunt u terugvinden op onze website. Wilt u het beleidsplan graag inzien dan kunt u dit vragen aan de leidsters voor de groep.

 1. Klachten

Heeft u klachten, dan horen wij dit graag. Het protocol ‘klachten’ kunt u vinden op de volgende locatie: https://kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl/klachten/.

 1. Algemene informatie
 • Ieder kind krijgt een eigen knutselmapje. Daar komen de knutselwerken in die ze bij het Toverbloempje hebben gemaakt. Na de laatste opvang dag gaat dit mee naar huis.
 • Omdat we ingeschreven staan in het LRKP kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen op toeslagen.nl. Ons LRKP-nummer is terug te vinden in het contract.
 • Wij willen vragen om geen kinderwagens binnen te rijden omdat er kinderen op de grond spelen.
 • Als de kinderen binnen komen willen we vragen om hun schoenen uit te doen. Dit is beter voor hun voetjes en ook voor behoud van de leefomgeving.
 • U kunt bij ons GRATIS uw luiers inleveren, vraag aan de leidster op de groep hoe dit in zijn werk gaat. (Alleen mogelijk op de locatie Etten-Leur)
 1. Telefoonnummers
Locatie Zundert: 06–48684272
Locatie Etten-Leur: 06–37302412
Locatie Etten-Leur SPORT BSO: 06-28861086
Algemeen nummer: 076– 50 84 919

 

 1. Privacy beleid

Via de volgende link kunt u ons privacy beleid vinden <<<klik hier>>>.