Privacy beleid

1. Inleiding

Bij Kinderopvang Het Toverbloempje hechten we veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van zowel kinderen als ouders/verzorgers. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze organisatie, inclusief het verzamelen, gebruiken, delen en beschermen van deze gegevens.

2. Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens

a. Welke Gegevens Verzamelen We?

 • Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor de goede werking van onze kinderopvang. Dit omvat onder meer:
 • Naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) van ouders/verzorgers.
 • Gegevens met betrekking tot het kind, zoals naam, geboortedatum, medische informatie, allergieën, en speciale behoeften.
 • Toestemmingsgegevens met betrekking tot het gebruik van foto’s en andere media van het kind.

 

b. Doel van Gegevensverwerking

 • De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het bieden van passende zorg en activiteiten aan het kind.
 • Communicatie met ouders/verzorgers.
 • Beheer van onze kinderopvangdiensten.
 • Voor marketing- en promotiedoeleinden, mits er expliciete toestemming is gegeven door de ouders/verzorgers.

3. Toestemming

a. Toestemming voor Gebruik van Foto’s

 • Wij zullen alleen foto’s of andere media van het kind gebruiken voor promotionele doeleinden (bijv. op onze website, sociale media, promotiemateriaal) na uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen te allen tijde hun toestemming intrekken door contact op te nemen met info@hettoverbloempje.nl.

b. Interne Gebruikstoestemming

 • Voor intern gebruik van foto’s of andere media van het kind (bijv. voor pedagogische doeleinden, observatie) vragen wij aparte toestemming van de ouders/verzorgers.

4. Delen van Persoonsgegevens

a. Met Wie Delen We Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met geautoriseerde personen binnen onze organisatie die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens delen met externe partijen zoals medische professionals of overheidsinstanties indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de bescherming van het kind. Hiervoor zal afzonderlijk akkoord worden gegeven door de ouder/verzorger of de medeweker.

5. Beveiliging van Persoonsgegevens

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging.

6. Rechten van Betrokkenen

Ouders/verzorgers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Voor meer informatie over deze rechten en hoe deze uit te oefenen, kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met info@hettoverbloempje.nl.

7. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze bedrijfsvoering weer te geven. We adviseren ouders/verzorgers om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen voor eventuele updates.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met info@hettoverbloempje.nl.

 

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2024