VE programma Uk & Puk

Bij het Toverbloempje werken we met het VE programma Uk & Puk. Dit is een programma waarbij kinderen van 0 – 4 jaar in hun ontwikkeling gestimuleerd worden, met als doel om onderwijsachterstanden te voorkomen en/of te verminderen. Dit wordt gedaan door de brede ontwikkeling te stimuleren. Spelenderwijs en doelgericht worden activiteiten aangeboden passend bij een thema.

Met de activiteiten die uitgewerkt zijn in deze thema’s wordt er gewerkt aan doelen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorisch en zintuiglijke ontwikkeling en worden er rekenprikkels aangeboden om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

Ieder kind is uniek en doorloopt een eigen ontwikkeling. Met Uk & Puk en door middel van de registraties in KIJK! kan er gekeken worden naar de individuele ontwikkeling en kunnen pedagogisch medewerksters de invulling van de activiteiten hierop aanpassen.

Kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar leren op een sensitieve manier, ze leren door te ervaren en te voelen. Veiligheid is hierbij natuurlijk belangrijk, maar als de omgeving veilig genoeg is kunnen kinderen ook ontdekken. In de activiteiten van Uk & Puk is het ook belangrijk dat kinderen zelf ervaringen opdoen en zelf aan de slag gaan. Op deze manier stimuleren we de zelfstandigheid en wordt het geleerde eigen gemaakt.

Kinderen krijgen bij het Toverbloempje de ruimte om zich te ontwikkelen. Voor baby’s is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij de ruimte krijgen om zich te bewegen en worden zij daarom niet altijd in een box gelegd. Op alle groepen zijn speelhoeken met open kasten waar kinderen zelf het speelgoed kunnen pakken en gebruiken. Op deze manier leren kinderen zelf keuzes te maken en ontdekken ze hun interesses. Bij de activiteiten van Uk & Puk staan de eigen inbreng en betrokkenheid van kinderen ook voorop.

Doordat veel activiteiten worden aangeboden in een kleine groep kan het aanbod afgestemd worden op de behoefte van het individuele kind. Door te werken in de kleine groep is de kans ook groter dat kinderen actief meedoen.

Er wordt op de groepen veel gespeeld met open eind materiaal. Hiermee stimuleren we de fantasie van de kinderen. Dit materiaal heeft geen vooraf bepaald doel, daardoor kunnen de kinderen echt hun eigen spel verzinnen.