Disclaimer

Webbeheer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Geen gebruik zonder toestemming

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kinderdagverblijf Het Toverbloempje.

Geen aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. Alle prijsinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en/of publicatiefouten.

Publicatie Fotomateriaal

Voor alle getoonde foto’s is goedkeuring verkregen van ouder(s) en/of voogd echter, alleen voor gebruik van de website van Kinderdagverblijf Het Toverbloempje. Niets van deze beelden mogen worden gekopieerd, gedupliceerd of op welke andere wijze verder worden verspreidt zonder dat er schriftelijk goedkeuring is gevraagd aan eerder genoemde.

Privacy gegevens

In bijgevoegde pdf kunt u lezen wat wij met uw gegevens doen.
Handreiking privacywetgeving website