Tarieven

Kinderdagverblijf pakketten

KDV 51 weken pakket per dagdelen € 9,80
KDV 51 weken pakket per dagdelen FLEX * € 10,49

Buitenschoolse opvang pakketten

BSO 51 weken pakket € 8,41
BSO 51 weken pakket FLEX * € 10,41
BSO 40 weken pakket (opvang tijdens schooldagen) € 8,61
BSO 11 weken pakket (opvang tijdens vakanties) € 8,41

Peuteropvang pakketten

Peuteropvang 40 weken pakket 08:15-12:30 € 9,80
Peuteropvang 51 weken pakket 06:45/07:30/08:15-14:30 (alleen mogelijk op de locatie in Zundert) € 9,80

 

* Er geldt een minimale afname van 50 procent van het aantal gereserveerde uren per maand.

Wat houdt dit in?

  • U reserveert bij ons een dag of een aantal dagen
  • Van deze gereserveerde dagen neemt u fysiek minimaal de helft aantal uren af
  • Deze uren komen terecht in een urenpotje en worden de afgenomen uren genoemd
  • De afgenomen uren op jaarbasis worden gedeeld door 12 en maandelijks gefactureerd
  • U ontvangt iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag
  • Indien u aan het eind van het jaar meer uren hebt afgenomen dan contractueel afgesproken ontvangt u een eindfactuur
  • Uren die over zijn worden niet gerestitueerd
  • De afgenomen uren kunt u inzetten in het huidige kalenderjaar en niet mee nemen naar volgend jaar
  • Heeft u meer uren nodig dan 50% dan is het raadzaam om deze af te sluiten op contract. Dit voorkomt een hoge eindafrekening.

Voorbeeld: U wilt een 51 weken FLEX pakket en u wilt graag maandag en donderdag een hele dag opvang reserveren. U reserveert de maandag en donderdag van 06.45-18.00. Dit is 21,5 uur per week. 21,5 x 51 weken = 1096,5 uur per jaar. Van deze uren, afhankelijk van hoeveel maandagen en donderdagen u per maand nodig heeft, komt minimaal 50% op contract. 1.096,5 x 0,5 = 548,25 per jaar (de uren in het urenpotje) / 12 maanden = 45,69 > 46 uur die op uw contract komen te staan en dus maandelijks worden gefactureerd.

De opvang is gesloten in de laatste week van december voor onderhoud werkzaamheden en team building.

Let op! Bovenstaande prijzen zijn uur prijzen.

 

Dagdeel keuze mogelijkheden KDV en BSO vakantie opvang:
Ochtend: Middag:
06:45-12:30 12:30-17:30
07:30-12:30 12:30-18:00

 

Dagdeel keuze mogelijkheden VSO en NSO tijdens schooldagen:
VSO: Middag:
06:45 – tot begintijd school Eindtijd school-17:30
07:30 – tot begintijd school Eindtijd school-18:00