Missie en visie Peuteropvang

Het is onze missie om op een prettige wijze, liefdevolle, verantwoordelijke en kwalitatief hoge kinderopvang aan te bieden aan de belangrijkste mensen op deze wereld; onze kinderen.

Wij vinden dat plezier voor de kinderen, ouders en het team leidt toch een vicieuze cirkel die maakt dat ouders vol plezier en vertrouwen het ouderschap kunnen combineren met andere werkzaamheden terwijl hun kinderen op ontdekkingstocht zijn en zich spelenderwijs ontwikkelen in een huiselijke omgeving. Bij Kinderopvang Het Toverbloempje streven we ernaar dat elk kind zich prettig bij ons voelt en zich veilig voelt.

Visie van de peuteropvang

Wij willen dat kinderen zich bij ons prettig voelen. Zij moeten zich veilig kunnen voelen en zich van daar uit optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Wij willen dit bereiken door:

Ieder kind heeft zijn eigen karakter en daarmee zijn eigen behoeften. Hier proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. Het is hiervoor belangrijk dat we uw kind goed leren kennen. Dit kan door zo veel mogelijk tijd met uw kind door te brengen, met het kind in contact gaan, door veel met ze te spelen, goed te kijken naar het kind en gesprekjes aan te knopen; wat vindt het kind leuk en wat niet, wat vindt het prettig, waar liggen interesses, wat kan het goed. Daarnaast ook door met u als ouder in gesprek te zijn en te blijven. U kent uw kind natuurlijk het beste.

Wij kijken niet alleen naar wat goed is op de korte termijn, maar wij hebben oog voor wat voor het kind goed is op lange termijn en handelen daar ook naar. Je kunt dit zien als duurzaam ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan kan zijn: een kind kent nu nog niet bewust de begrippen ‘dank u wel’ en ‘alstublieft’. Wij vinden het belangrijk dit de kinderen wel al op jonge leeftijd te leren. Omdat dit op latere leeftijd vaak wel verwacht wordt.

Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar leren op een sensitieve manier. Veel voelen, ervaren en ontdekken hoort hier bij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dit kunnen blijven doen. Veiligheid is hierbij belangrijk, maar vallen en opstaan hoort hier ook bij. De omgeving is veilig om te kunnen ontdekken en te ervaren. Kinderen kunnen zich niet hard stoten, kinderen kunnen geen gevaarlijke spullen in hun mond stoppen. Onze pedagogisch medewerkers zijn degene die de kinderen hierbij uitdagen en ondersteunen. Zij zullen de kinderen helpen als dit nodig is, maar ook de kinderen dingen uitleggen en vertellen over hetgeen ze ontdekt/ervaren hebben. Sommige kinderen zullen het spannend vinden om nieuwe dingen te ontdekken. Ook dan zal de pedagogisch medewerker het kind helpen en ondersteunen. Aanbieden van kleine stapjes is dan belangrijk, maar ook de nabijheid van de pedagogisch medewerker. Positieve bekrachtiging en complimenten zorgen ervoor dat de kinderen hier plezier in krijgen/houden. Doordat kinderen met kinderen in verschillende leeftijden bij elkaar in de groep spelen, zullen zij elkaar nadoen, en daarvan leren en ontdekken. Wij zoeken constant naar mogelijkheden van materialen en zullen die mogelijkheden aan de kinderen aanbieden. Het deeg van cake kun je in de vormpjes scheppen, maar het is ook leuk om het deeg boven de tafel van een lepel af te laten lopen; hoe valt dat naar beneden, en hoe valt water dan naar beneden? Dit zijn leuke ervarings-activiteiten voor kinderen. Deeg kun je voelen, en hoe voelt water dan? En hoe is het voor kinderen om deze activiteit met je ogen dicht te doen, wat hoor je dan en wat voel je dan?
Wij zullen naast het ontdekken in de binnenruimte ook veel naar buiten gaan. Ook hier valt veel te ontdekken voor de kinderen. U kunt zich voorstellen dat kinderen dan vies worden. Dit hoort erbij vinden wij.
Wat leeft er onder blaadjes, welke dieren leven in het zwarte zand, hoe voelen de blaadjes van verschillende plantjes aan, welke voeding hebben rupsen, vlinders, vogels e.d. nodig? Met laarzen door de plassen lopen of onder een paraplu; hoe klinkt de kletterende regen?

Kinderen moeten ruimte hebben om (op alle fronten) te kunnen groeien.  Kinderen krijgen ruimte om aan te geven wat zij willen, waar hun interesses liggen en wat zij goed kunnen. De pedagogisch medewerker zal dit aanmoedigen en zal het kind positief stimuleren. Dit kan door complimenten te geven, door het kind uit te dagen en te helpen. Bij Kinderdagverblijf Het Toverbloempje zijn er verschillende kleine speelhoeken gecreëerd waar kinderen zelf het speelgoed kunnen pakken/gebruiken. Het is goed voor kinderen om zelf keuzes te leren maken en hun interesses te leren ontdekken. Wij bieden kinderen de grens dat ze binnen die speelhoeken blijven spelen, zodat kinderen zelf overzicht en veiligheid blijven ervaren. Wanneer kinderen veelal met hetzelfde speelgoed spelen, zullen we het kind stimuleren en kennis laten maken met ‘nieuw’/ ander speelgoed. Ook hierbij valt te denken aan duurzaam ontwikkelen.
Kinderen hebben het nodig dat er grenzen gesteld worden. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ook leren kinderen hierdoor om te gaan met ‘leefregels’ en waarden en normen te ontwikkelen. Doordat de pedagogisch medewerker oogcontact maakt met het kind (op ooghoogte) zal de pedagogisch medewerker duidelijk aan het kind kunnen vragen te stoppen met bepaald gedrag. Er zal in bepaalde situaties uitgelegd worden waarom iets niet kan. In andere situaties kan een kind op een stoeltje (vaste plek met hetzelfde stoeltje) gezet worden om rustig te worden of ‘na te denken’, daarna zal de pedagogisch medewerker kort met het kind terug komen op wat zich heeft voorgedaan. Onze pedagogisch medewerker zal dan zo duidelijk mogelijk aangeven welk gedrag van het kind verwacht wordt, i.p.v. wat het kind niet mag doen. Wij vinden deze positieve benadering belangrijk. Stemverheffing zal hier niet of nauwelijks voorkomen. Wij kiezen voor een duidelijke, kort maar krachtige en consequente benadering.

Bij Kinderopvang Het Toverbloempje worden de peuters opgevangen in een horizontale groep. Dat wil zeggen dat kinderen van 2-4 jaar met elkaar in een groep verblijven. Op deze manier komen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in contact en leren ze rekening met elkaar te houden. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen de ‘grotere’ kinderen de ‘kleinere’ helpen, door bijvoorbeeld schoenen aan doen/jas aandoen. Bij Kinderdagverblijf Het Toverbloempje vinden we het belangrijk dat kinderen leren om rustig en netjes dingen te vragen, niet door elkaar te praten, op je beurt wachten, elkaar aankijken. Natuurlijk zijn het kinderen en we verwachten niet dat ze dit meteen al kunnen. Wij zijn van mening dat de pedagogisch medewerker hierin een grote rol heeft. De pedagogisch medewerker is het dagelijkse voorbeeld. Om kinderen hierin het goede voorbeeld te kunnen geven, verwachten we dat zij veel op kind hoogte zal praten met de kinderen, dus door de knieën zal gaan, het kind aankijkt, rustig praat in korte begrijpelijke zinnen en haar communicatie aanpast aan het niveau van het kind.

Al ons spelmateriaal wordt bewust gekozen. Hierin houden wij rekening met een aantal aspecten. Voor welke leeftijd is het geschikt en wat kunnen kinderen er mee doen, is het veilig en hygiënisch, is het een ecologisch/duurzaam product en is het uitdagend en leuk voor kinderen. Bij het speelgoed vinden wij het belangrijk dat het uitdagend is, maar ook hygiënisch. Het is speelgoed wat makkelijk schoon te maken is. Daarnaast zullen wij veel gebruik maken van kosteloos materiaal; wij zullen veel knutselen met materiaal wat de meeste mensen weg gooien, bijvoorbeeld eierdozen, wc-rolletjes, papieren doosjes. Naast nieuwe producten zullen wij ook tweedehands speelgoed/meubels in ons kinderdagverblijf gebruiken.  

Veiligheid staat voorop. Vanuit verschillende aspecten is dit gewaarborgd. Bij de inrichting van het kinderdagverblijf en bij alle producten die wij gebruiken is de veiligheid gewaarborgd vanuit de GGD, het convenant kwaliteit kinderopvang en vanuit de CAO. Hierbij valt te denken aan de bedden, de box, de commode, de tafel met banken en stoelen, maar ook de kind-leidster-ratio.
Bij Kinderdagverblijf Het Toverbloempje maken wij gebruik van karakteristieke meubels en warme kleuren. Hiermee willen wij een knusse, huiselijke stijl creëren. Ook de warme kleuren op de vloer en muur moeten bijdragen aan een veilig en prettig gevoel.

De veiligheid bij de toegang tot het kinderdagverblijf is gewaarborgd. Alle bezoekers moeten aanbellen. Wanneer er onbekenden aan de deur staan, gaat een pedagogisch medewerker de deur bij de voordeur openen en vraagt naar een ID. Op deze manier zijn wij weinig verrast met onbekenden aan de deur en is de inloop in de groep ook beperkt. Wanneer kinderen opgehaald worden door familie/vrienden. Dan willen wij graag vooraf op de hoogte gebracht worden hiervan. Wij zullen een omschrijving en de naam van de persoon vragen. Bij twijfel bellen wij altijd met u, als ouder.

De pedagogisch medewerker heeft de hele dag door een voorbeeldfunctie. Hier leren kinderen veel van. Zij doen een volwassenen veelal na. De pedagogisch medewerkers zijn zich hiervan bewust. Zij handelen in het belang van de kinderen en passen hun gedrag hierop aan.

Wij willen dat kinderen zich bij ons prettig voelen. Zij moeten zich veilig kunnen voelen en zich van daar uit optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.