Missie en Visie Het Toverbloempje

Missie

Het is onze missie om op een betrokken wijze; liefdevolle, verantwoordelijke en kwalitatief hoge kinderopvang aan te bieden aan de belangrijkste mensen op deze wereld; onze kinderen.

Wij hechten veel waarde aan veiligheid, verbondenheid, kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling van kinderen, ouders en onze medewerkers.

Wij vinden dat ieder kind bij het Toverbloempje moet kunnen zijn en worden wie hij is. Door steeds te zorgen voor innovatie Toverbloempje breed, zorgen wij voor een groeiende en stimulerende omgeving. De omgeving bij het Toverbloempje is bewust huiselijk en vertrouwd, zodat onze kinderen zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen op alle gebieden.

Visie

Huiselijk en vertrouwd

Bij kinderopvang Het Toverbloempje heerst een huiselijke en vertrouwde sfeer, dit voelt voor kinderen en medewerkers als thuis komen. De zachte kleuren en het gebruik van natuurlijke materialen zorgen voor een prikkelarme ruimte. In onze inrichting wordt de thuissituatie nagebootst. Dit geeft een herkenbaar en vertrouwd gevoel. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd omdat er altijd een pedagogisch medewerker beschikbaar is. Er zit namelijk het grootste gedeelte van de dag een pedagogisch medewerker op de grond. Het Toverbloempje wil hiermee de emotionele veiligheid waarborgen. Voor elke groep staan vaste gezichten geregistreerd maar buiten deze geregistreerde gezichten ook een vast team. Zo is er voor ouders en kinderen altijd een vertrouwd gezicht aanwezig. Met het vaste dagritme bieden wij structuur en voorspelbaarheid. 

Innovatief

Bij het Toverbloempje is stilstaan achteruitgaan. We zijn continu in ontwikkeling. Wij spelen graag in op nieuwste trends en ontwikkelingen in deze snel veranderende maatschappij. Wel doen wij dit op onze eigen unieke wijze, binnen de kaders die bij Het Toverbloempje passen. Zo blijven we niet hangen in oude gewoontes en opvoedstijlen maar hanteren we een positieve opvoedstijl waarbij we verder kijken. De behoefte van het kind staat hierbij centraal. Heeft een baby moeite met slapen en heeft het extra behoefte aan geborgenheid overleggen we met ouders of de baby een dutje in de draagzak mag doen.

Innovatie vergt medewerkers die ondernemend zijn. We stimuleren medewerkers dit ondernemerschap te ontwikkelen. Dat vraagt om goed leiderschap. Vanuit het management trekken we innovatie door in de hele organisatie. Het continu vernieuwen van inrichting, het aanbieden van uitdagend speelmateriaal en het door ontwikkelen van beleid en visie spelen hierbij een rol. 

Zijn en worden wie je bent

Belangrijk vinden wij bij Het Toverbloempje dat ieder kind gezien wordt. Dat elk kind er mag zijn, op ieder zijn eigen manier. Zich mag ontwikkelen op ieder zijn eigen tempo. Naast het werken met de VVE methode Uk&Puk vinden wij het belangrijk dat er voldoende tijd overblijft voor vrij spel. Wanneer de kinderen vrij spelen geven onze pedagogisch medewerkers hen handvatten om zich op een veilige en goede manier te kunnen ontwikkelen. Zij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat.

Wij hechten bijvoorbeeld veel belang aan de een op een momenten met de kinderen, de creativiteit vanuit het kind en het ontwikkelen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij zien de kinderen graag als individu. Elk kind is uniek en mag zijn wie hij is. Het worden wie je bent staat bij Het Toverbloempje in de ontwikkeling voorop. Wij zullen elk kind ondersteunen om dit mooie doel te behalen. Het zijn wie je bent zorgt ervoor dat je goed kan gaan functioneren in de hedendaagse maatschappij, het gaat niet om het eindresultaat maar om het proces. Wij hebben ervaren dat dit het belangrijkste is voor een goed en gelukkig leven! “Zijn en worden wie je bent!”

Persoonlijk en betrokken

Bij het Toverbloempje richten wij ons op de betrokkenheid van ouders en medewerkers. Zij denken mee in processen waardoor de opvang zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen van zowel ouders als medewerkers. De ouders, kinderen en medewerkers worden bij ons gezien en gehoord.

Ouders worden na 3 maanden gebeld voor een evaluatie hoe zij de opvang tot nu toe ervaren. Dit wordt ook gecommuniceerd richting het team. Daarnaast ontvangen zij ook jaarlijks een observatieverslag van hun kind waar ook een enquête aan toegevoegd is. Daarnaast heeft de oudercommissie ook een belangrijke rol in de kwaliteit van opvang. Zij zien situaties vanuit een ander perspectief en zijn de stem van andere ouders. Dit geeft ons waardevolle informatie waar wij weer van kunnen groeien. Voor de medewerkers is er altijd een luisterend oor bij hun leidinggevende. De leidinggevende zijn zoveel mogelijk fysiek op locatie zodat zij ook echt zichtbaar en benaderbaar zijn. Er vinden regelmatig coaching gesprekken plaats zodat de leidinggevende weten wat speelt, wat goed gaat en waar nog uitdagingen liggen. Kinderen worden gezien en gehoord. Door ons te focussen zien we de kinderen en zien we wat ze nodig hebben. Zij voelen zich gezien en daardoor voelen ze zich veilig om te ontwikkelen.